Hasiaci prístroj P50Te

Hasiaci prístroj P50Te

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku
Na požiare triedy:  ABC. Výška: 1040 mm. Priemer nádoby: 300 mm. Váha: 78 kg. Hasivo: ABC prášok 50 kg. Minimálny dostrek: 4 m. Doba činnosti: 45 s. Hnací plyn: vzduch. Teplotný rozsah: -20 až +60 
Platobne metody