Kanadská ručná striekačka

Kanadská ručná striekačka

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku

Kanadská ručná striekačka

Je určená na hasenie menších požiarov, na hasenie lesných a trávnatých porastov, v teréne neprístupnom pre hasiacu techniku a v miestach s nedostatkom vody.
Na zvýšenie hasiacej účinnosti sa odporúča pridať 70 ml hasiacej látky Pyrocool B.
Striekačku obsluhuje jedna osoba.
Objem striekačky : 17 litrov.

Platobne metody