Hasiace prístroje - Penové

Penové hasiace prístroje majú priestor na použitie hlavne v priemysle ropných produktov, pri hasení tuhých látok, tiež v priestoroch uvedených pri vodných prístrojoch, avšak ich použitie môže spôsobiť škody na interiéri alebo vybavení.
Hasiace prístroje penové sa nesmú používať na hasenie zariadení pod elektrickým napätím.

Platobne metody