Prometeus-SL - Služby

Predaj, montáž, servis, kontroly a opravy

  • opravy požiarnych hadíc,
  • tlakovanie zásahových a hydrantových hadíc,
  • opravy hadíc k snežným delám,
  • tlakovanie zasnežovacích hadíc,
  • opravy, kontroly a montáž prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov,
  • opravy a montáž hydrantov,
  • kontroly a skúšky hydrantových systémov,
  • opravy a úpravy PS-12.
Platobne metody