Vaky a fólie

Pohotovostné súpravy vo fólii a pohotovostné súpravy vo vaku sú ľahko skladovateľnými a prenosnými havarijnými súpravami vhodnými pre drobné prevádzky s výskytom nebezpečných kvapalín. Súpravy tvoria textilné sorbenty vďaka čomu majú súpravy nízku hmotnosť.

Súpravy možno doplniť o sypké sorbenty pomocou pohotovostných súprav univerzálnych alebo hydrofóbnych sorbentov vo fólii, ktoré obsahujú sorpčné drviny ECO-DRY, LITE-DRI a REOSORB.

Platobne metody