Celonerezové kalové ponorné čerpadlá rady SS, SF

• Sú vhodné pre čerpanie agresívnej odpadovej vody a kalov znečistených mechanickými prímesami prevažne neabrazívneho charakteru ako je bahno, popol, kúsky dreva, splašky a iné. V menšej miere aj abrazívneho charakteru ako je piesok, piesočná drť a pod.*
• SS nachádzajú uplatnenie pri odvodnení záchytných jímok s nahromadenou agresívnou odpadovou vodou, vyčerpanie agresívnych odpadových médií, chemických prevádzkach, galvanovniach a pod.
• SF nachádzajú uplatnenie pri odvodnení záchytných jímok s nahromadenými agresívnymi kalmi, vyčerpávaní agresívnych kalov v chemických prevádzkach, galvanovniach a pod.
• Viac informácii v priložených dokumentoch pod textom.

K stiahnutiu

Platobne metody