Obchodné podmienky

Tieto podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
 
Predávajúci
Prometeus-SL s.r.o.

Kupujúci
spotrebiteľ, firma, štátna inštitúcia

Objednávka tovaru
Tovar je možné objednať nasledujúcimi spôsobmi :
- ústne ( osobne, telefonicky )
- písomne (e-mailom, poštou)

Platobné podmienky
- platba v hotovosti pri osobnom odbere,
- platba dopredu bankovým prevodom na základe vystavenia zálohovej faktúry,
- platba dobierkou pri doprave prepravnou službou.

Ceny sú zmluvné, pričom ak nie sú zverejnené na internetovej stránke, Kupujúci je o nich informovaný v cenovej ponuke, ktorá mu je vypracovaná Predávajúcim pred uzatvorením objednávky.
 
Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bol uvedený v čase objednávky,
- na základe objednávky Kupujúceho dodať tovar v dohodnutej cene,
- vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad,
- tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky.
 
Tovar odosielame do 2 pracovných dní pokiaľ je na sklade - ostatné dodacie termíny sú individuálne závislé na druhu a počtu tovaru.

Kupujúci sa zaväzuje:
- prevziať objednaný tovar,
- zaplatiť za dodaný tovar v jeho dohodnutej cene,
- prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 
Záruka
Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja.
Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia.
Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý je mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou Kupujúceho.

Právo na odstúpenie od zmluvy
Kupujúci, ktorý zakúpil tovar inak ako osobne a bol mu doručený ľubovoľnou prepravnou službou, má v súlade so zákonom číslo 102/2014 Z.z. má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy je potrebné písomne Predávajúcemu oznámiť odstúpenie od zmluvy a poslať Predávajúcemu kompletný tovar v nepoškodenom obale, bez známok užívania, najlepšie nerozbalený. Vzor zmluvy nájdete pripojený ako prílohu.
 
Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa Zákona 102/2014 Z.z § 10 ods.3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj na náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 
Kupujúci prihliadnuc na Zákon 102/2014 Z.z § 7 ods. 6 nemôže ostúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je tovar:
- zhotovený na mieru podľa požiadavok Kupujúceho,
- určený výrobcom na jednorázové použitie a bol použitý resp. rozbalený,
- použitý resp. rozbalený a z hygienických dôvodov už nesmie byť používaný iným Kupujúcim.

Ochrana dát
Vyplnením registračného formulára alebo písomným zaslaním žiadosti o cenovú ponuku, či objednávku, Kupujúci dáva Predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o Kupujúcom a o jeho nákupoch. Naša firma rešpektuje zákon na ochranu osobných údajov, neposkytujeme žiadne informácie tretím osobám a na váš e-mail neposielame žiadne marketingové informácie. Pre bližšie informácie si preštudujte aj:
 
Záverečné ustanovenia
Odoslaním objednávky Kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného a balného, ak nebolo v konkrétnom prípade dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci neodvolateľne viazaný.

Účastníci sa vyslovene dohodli, že ak nie je podmienkami vyslovene stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti občianskym zákonníkom.

K stiahnutiu

Platobne metody