Hasiace prístroje - Práškové

Práškový hasiaci prístroj je možné použiť univerzálne, nakoľko prášok nie je toxický. Dokáže tiež hasiť elektrické zariadenia, nakoľko hasiaca látka nie je elektricky vodivá, avšak použitie sa obmedzuje na el. zariadenia s napätím do 1000 V. Práškový hasiaci prístroj však nie je vhodný na hasenie zariadení citlivých na prach.

Platobne metody