Hasiace prístroje - Snehové

Snehový hasiaci prístroj hasí efektívne požiare horľavých plynov, kvapalín ale i tuhých látok. Môže sa použiť aj na hasenie elektrických zariadení. Nesmie sa použiť na hasenie požiarov alkalických kovov! Oblasť použitia snehových hasiacich prístrojov je široká - laboratóriá, serverovne, jemná elektronika, sklady horľavých kvapalín a iné.

200704171819550.s12.gif
Platobne metody