Hasiace prístroje - Špeciálne

Špeciálne hasiace prístroje využívajúce halónovú alternatívu FE-36 sú vhodné na zariadenia vyžadujúce maximálnu možnú ochranu pred požiarmi ale vylučujúce akékoľvek škody zásahom hasiacej látky. Nakoľko je tiež možné ich použiť na hasenie elektrických zariadení sú predurčené najmä pre serverovne, počítačové laboratóriá, laboratóriá, knižnice, múzeá, sklady, ale i leteckú, železničnú, vodnú či cestnú dopravu.

Platobne metody