Hasiace prístroje - Vodné

Vodné hasiace prístroje sú vhodné pre poľnohospodárske podniky, stajne, ale najnovší trend v EU je nasmerovaný k ich efektívnemu používaniu aj v administratívnych priestoroch, knižniciach, hoteloch, všade tam, kde je potrebné použiť hasiacu látku, šetrnú voči zariadeniu. V tomto prípade je však potrebné v prvom rade zabezpečiť odstavenie elektrického prúdu a až následne vykonať hasenie. Voda sa tiež nesmie použiť na hasenie alkalických a ľahkých kovov a ich zliatin, horľavé plyny a látky chemicky prudko reagujúce s vodou. Vodné hasiace prístroje sa nesmú používať na hasenie zariadení pod elektrickým napätím.

Platobne metody