Hasiaci prístroj 5 CO2

Hasiaci prístroj  5 CO2

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Skladom

Hasiaca schopnosť: 70B, C
Hmotnosť hasiva: 5 kg
Hasivo:  oxid uhličitý
Skúšobný tlak: 320 bar
Teplotný rozsah použitia: −30 °C ÷ 60 °C
Maximálna hmotnosť: 13,6 kg 
 

Platobne metody