Havarijná sudová súprava kombinovaná

Havarijná sudová súprava kombinovaná

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku

10 kg univerzálny sypký sorbent ECO-DRY®, 12x univerzálna sorpčná rohož, 6x univerzálny sorpčný had, 3x univerzálny sorpčný vankúš, 1x rýchlotuhnúci tmel, 1x ochranné rukavice, 1x zmeták s lopatkou, 3x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 3x úložné vrecko, 1x plastový sud 120l s UN kódom

+ 3 kg hydrofóbneho sypkého sorbentu, 10x hydrofóbna soprčná rohož, 1x ochranné rukavice.

Sorpčná kapacita: 139 l (olej) - 62 l (voda).
Hmotnosť balenia: 25 kg.

Pre manipuláciu s nebezpečnými látkami do veľkých priemyselných prevádzok a závodov, napr.: do chemického a energetického odvetvia, veľkých logistických centier, pre správu povodí, pre čerpacie stanice a všade tam, kde sa vo väčšom množstve vyskytujú nebezpečné látky.

Platobne metody