Havarijná súprava LITE-DRI MALÁ

Havarijná súprava LITE-DRI MALÁ

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku

10 kg univerzálnej sorpčnej drviny LITE DRI®, 1x lopatka, 1x ručný zmeták, 3x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 3x úložné vrecko, 1x plastový sud 60 l s UN kódom.

Sorpčná kapacita: 32 l (olej) / 36 l (voda).
Hmotnosť balenia: 14 kg.

UNIVERZÁLNA SORPČNÁ DRVINA LITE DRI® je osvedčená a spoľahlivá drvina, ktorá nahrádza expandovaný vápenec. Je obľúbená kvôli svojej vysokej sorpčnej schopnosti a neprašnosti. Je vhodná na sorpciu ropných látok, chladiacich emulzií, slabých roztokov kyselín a lúhov, vrátane vody. Je 3x účinnejšia ako expandovaný vápenec!

Najčastejšie sa používajú:
• v skladoch olejov a chemikálií
• v strojárskych dielňach
• na čerpacích staniciach

Platobne metody