Havarijná súprava pre zberné dvory - malá

Havarijná súprava pre zberné dvory - malá

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku

4x sorpčná ponožka chemická, sorpčná drvina chemická 3 kg, 20x sorpčná rohož chemická, 4x sorpčný had, sorpčná drvina LITE DRI® 10 kg, 100x utierka, 5x plastové vrece, 5x nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 2x plastová fólia 3 x 2,5 m, 2x rukavice, 1x okuliare, 1x kombinéza, 1x chemická ochrana nôh, vak.

Sorpčná kapacita: 127 l (olej) - 68 l (voda).
Hmotnosť balenia: 22,5 kg.

Pre zberné dvory obcí a miest ponúkame špeciálne havarijné vaky, ktoré slúžia ako nevyhnutný doplnok zberných kontajnerov. Vaky boli zostavené po konzultácii s poprednými odborníkmi v tomto odbore a na základe dlhoročných skúseností našej firmy.

Vaky obsahujú vysoko účinné sorbenty agresívnych kvapalín, osobné ochranné pomôcky a pomocné prostriedky na likvidáciu drobných havárií. V prípade použitia časti vaku sme pripravení doplniť vám vak aj kusovým materiálom.

Platobne metody