Havarijná univerzálna súprava do dielne 2

Havarijná univerzálna súprava do dielne 2

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku

2x sorpčná plachtička, 10x sorpčná rohož, 10x rýchlosavá utierka, 1x rýchlotuhnúci tmel REO®, 1x tesniaca pasta 0,5 kg, 1x ochranné rukavice NITRIL, 4 kg univerzálneho sypkého sorbentu ECO-DRY®, 2x úložné vrecko so šnúrkou, 2x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x vak.

Sorpčná kapacita: 36 l (olej) - 17 l (voda).
Hmotnosť balenia: 7 kg.

Sú určené hlavne pre pracovníkov v lesnom hospodárstve - v prevádzkach, opravovniach strojov, dielňach, v teréne, pri údržbe vozidiel a strojov, pri skladovaní PHM a olejov, pri odstavení mechanizmov vo voľnej prírode. Súpravy slúžia na prevenciu a likvidáciu prípadných havárií.Materiály rýchlo sorbujú znečišťujúce škodlivé látky z nespevnených plôch a vodných tokov.

Platobne metody