Hydrofóbny sypký sorbent LITE-DRI® Duplex - 10 kg

Hydrofóbny sypký sorbent LITE-DRI® Duplex - 10 kg

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku

Sorpčná drvina LITE-DRI® Duplex:

• vhodná pre likvidáciu ropných havárií na cestách, v priemysle aj na vodných hladinách,
• sorpčná drvina LITE-DRI® Duplex je zvlášť vhodná na dočisťovanie únikov ropných látok na vodnej hladine,
• drvina kombinuje vlastnosti univerzálneho a hydrofóbneho sorbentu,
• nízka prašnosť, ľahká spáliteľnosť.

Sorpčná kapacita: 28 l.
Hmotnosť balenia: 10 kg.

Platobne metody