Kalové ponorné čerpadlá rady AF pre veľké zaťaženie

• Sú vhodné pre čerpanie kalov a odpadovej vody znečistenej mechanickými prímesami prevažne neabrazívneho charakteru ako je bahno, popol, kúsky dreva, splašky a iné a v menšej miere aj abrazívneho charakteru ako je piesok, piesočná drť a pod.*
• Nachádzajú uplatnenie najmä v čističkách odpadových vôd, v stavebníctve, v banskom priemysle, baniach, pri výkopových prácach, pri melioračných prácach, pri odstraňovaní následkov povodní, pri odvodňovaní tunelov, kanálov a nádrží s obsahom pevných látok.
• Viac informácii v priložených dokumentoch pod textom.

K stiahnutiu

Platobne metody