Ľahké prenosné kalové čerpadlá rady AL, BF

• Sú vhodné pre čerpanie kalov a odpadovej vody znečistenej mechanickými prímesami prevažne neabrazívneho charakteru ako je bahno, popol, kúsky dreva, splašky a iné a v menšej miere aj abrazívneho charakteru ako je piesok, piesočná drť a pod.*
• AL nachádzajú uplatnenie najmä v stavebníctve, pri výkopových prácach, pri odstraňovaní následkov povodní, pri odvodňovaní zatopených pivníc, suterénov, jímok s odpadovou vodou a pod.
• BF nachádzajú uplatnenie najmä v malých ČOV, čerpacích kalových jímkach, bazénoch, pri odstraňovaní následkov povodní, k odvodňovaniu septikov a jímok s odpadovými kalmi a pod.
• Viac informácii v priložených dokumentoch pod textom.

K stiahnutiu

Platobne metody