Mobilná havarijná chemická súprava - 120 l

Mobilná havarijná chemická súprava - 120 l

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku

100x sorpčná rohož, 5x sorpčný had, 5x sorpčný vankúš, 10x rýchlosavá utierka, 1x tesniaca pasta, 1x tesniaci tmel, 1x kanalizačná rýchloupchávka jednorazová, 1x ochranné okuliare, 1x respirátor, 2 páry ochranných rukavíc, 1x výstražná vytyčovacia páska červeno-biela, 3x vrecko na použité sorbenty, 3x nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 2x chemické svetlo, 1x uzamykateľná nádoba 120 l.
Sorpčná kapacita: 166 l (olej) - 95 l (voda).
Hmotnosť balenia: 31 kg.

Pre manipuláciu s agresívnymi látkami.

Možnosť výberu medzi univerzálnym uzatváraním a uzatváraním na zámok.

Platobne metody