Mobilná havarijná chemická súprava - 240 l

Mobilná havarijná chemická súprava - 240 l

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku

50x sorpčná rohož, 5x sorpčný had, 30 kg univerzálnej sorpčnej drviny ECO-DRY®, 100x rýchlosavá utierka, 3 páry ochranných rukavíc, 1x plastová lopatka, 1x malý zmeták, 3x úložné vrecko, 3x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x uzamykateľná nádoba 240 l.
Sorpčná kapacita: 137 l (olej) - 100 l (voda).
Hmotnosť balenia: 55 kg.

Pre manipuláciu s agresívnymi látkami.

Možnosť výberu medzi univerzálnym uzatváraním a uzatváraním na zámok.

Platobne metody