Mobilná havarijná hydrofóbna súprava - 120 l

Mobilná havarijná hydrofóbna súprava - 120 l

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku

50x sorpčná rohož, 5x sorpčný had , 5x sorpčný vankúš, 5 kg sorpčná drvina HFO LITE-DRI, 10x rýchlosavá utierka, 1x tesniaca pasta, 1x kanalizačná rýchloupchávka jednorazová, 1x ochranné okuliare, 1x výstražná vytyčovacia páska červeno-biela, 3x vrecko na použité sorbenty, 5 párov ochranných rukavíc NITRIL, 1x plastová lopatka, 1x zmeták, 3x nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x uzamykateľná nádoba 120 l.
Sorpčná kapacita: 129 l.
Hmotnosť balenia: 32 kg.

Pre manipuláciu len s ropnými látkami.

Možnosť výberu medzi univerzálnym uzatváraním a uzatváraním na zámok.

Platobne metody