Mobilná havarijná hydrofóbna súprava - 240 l

Mobilná havarijná hydrofóbna súprava - 240 l

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku

50x sorpčná rohož, 5x sorpčný had, 30 kg sorpčnej drviny HFO LITE-DRI®, 100x rýchlosavá utierka, 3 páry ochranných rukavíc, 1x plastová lopatka, 1x malý zmeták, 3x úložné vrecko, 3x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x uzamykateľná nádoba 240 l.
Sorpčná kapacita: 195 l.
Hmotnosť balenia: 55 kg.

Pre manipuláciu len s ropnými látkami.

Možnosť výberu medzi univerzálnym uzatváraním a uzatváraním na zámok.

Platobne metody