Mobilná havarijná univerzálna súprava - 240 l

Mobilná havarijná univerzálna súprava - 240 l

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku

50 x sorbčná rohož, 5 x sorpčný had, 30 kg sorpčnej drviny ECO-DRY#, 100 x rýchlosavá utierka, 3 páry ochranných rukavíc, 1 x plastová lopatka, 1 x malý zmeták, 1 x uzamykateľná nádoba 240 l.
Sorpčná kapacita: 153 l (olej) / 112 l (voda).
Hmotnosť balenia: 55 kg.

Pre manipuláciu s emulziami, ropnými látkami a vodnými roztokmi.

Možnosť výberu medzi univerzálnym uzatváraním a uzatváraním na zámok.

Platobne metody