Mobilný box - chemická havarijná súprava

Mobilný box - chemická havarijná súprava

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku

100x sorpčná rohož, 2x 10 kg univerzálnej sorpčnej drviny ECO-DRY®, 8x sorpčný had, 5x sorpčný vankúš, 1x rýchlotuhnúci tmel REO, 1x tesniaca pasta, 1x ochranné rukavice , 5x úložné vrecko so šnúrkou, 5x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x čelovka, 1x lopatka, 1x zmeták, 1x uzamykateľný plastový box 400 l.

Sorpčná kapacita: 204 l (olej) - 140 l (voda).
Hmotnosť balenia: 69 kg.

Pre manipuláciu s agresívnymi látkami.

Platobne metody