Pohotovostná súprava vo fólii - chemická

Pohotovostná súprava vo fólii - chemická

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku

1x sorpčná plachtička, 10x sorpčná rohož, 4x sorpčný had, 10x rýchlosavá utierka, 1x ochranné rukavice, 1x úložné vrecko, 1x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, fólia

Sorpčná kapacita: 43 l (olej) - 25 l (voda).
Hmotnosť balenia: 3,5 kg.

Pre manipuláciu s agresívnymi látkami.

Platobne metody