Sudová havarijná súprava pre nabíjacie stanice akumulátorov

Sudová havarijná súprava pre nabíjacie stanice akumulátorov

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku

25x sorpčná rohož, 6x sorpčný had, 3 kg chemická sorpčná drvina, 1x ochranná kombinéza XXL, 1x ochranné rukavice, 1x chemická ochrana nôh, 1x polomaska + filter (A, B, E), 3x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 3x úložné vrecko, 5 balení papierikov pre určenie pH, 1x plastový sud 120 l s UN kódom.

Sorpčná kapacita: 105 l (olej) - 70 l (voda).
Hmotnosť balenia: 14,5 kg.

Chemická súprava pre manipuláciu s agresívnymi látkami

Platobne metody