Mobilná havarijná univerzálna súprava 1 - 120 l

Mobilná havarijná univerzálna súprava 1 - 120 l

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku

30 x sorpčná rohož, 5 x sorpčný had, 5 x sorpčný vankúš, 2 x 10 kg sorpčnej drviny LITE-DRI, 10 x rýchlosavá utierka, 5 párov ochranných rukavíc NITRIL, 1 x tesniaca pasta, 5 x vrecko na použité sorbenty, 1 x plastová lopatka, 1 x zmeták, 3 x nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x uzamykateľná nádoba 120 l.
Sorpčná kapacita: 149 l (olej) / 95 l (voda).
Hmotnosť balenia: 37 kg.

Pre manipuláciu s emulziami, ropnými látkami a vodnými roztokmi.

Možnosť výberu medzi univerzálnym uzatváraním a uzatváraním na zámok.

Platobne metody