Mobilná havarijná univerzálna súprava 2 - 120 l

Mobilná havarijná univerzálna súprava 2 - 120 l

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku

4x 10 kg sorpčnej drviny LITE-DRI, 3x vrecko na použité sorbenty, 1x plastová lopatka, 1x zmeták, 3x nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x uzamykateľná nádoba 120 l.
Sorpčná kapacita: 128 l (olej) / 144 l (voda).
Hmotnosť balenia: 52 kg.

Pre manipuláciu s emulziami, ropnými látkami a vodnými roztokmi.

Možnosť výberu medzi univerzálnym uzatváraním a uzatváraním na zámok.

Platobne metody