Penidlo Moussol-APS F-15

Penidlo Moussol-APS F-15

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku
Univerzálne syntetické penidlo,odolné voči alkoholu vytvárajúce polymérový a vodný film, vhodné pre hasenie polárnych kvapalín.
 
Balenia: 25, 60, 200, 1000 kg.
Percento primiešavania pre nepolárne kvapaliny: 3%.
Percento primiešavania pre polárne a silne rozrušujúce látky: 5%.
 
Parametre:
Kategória
AFFF / AR
Primiešanie (obj. %)
3
Vodný film (%)
3
Trieda hasiacej schopnosti (polárne)
IA / IC (pri 3% / 5%)
Teplota tuhnutia (°C)
-15
Hustota pri 20°C (kg/l)
1,05 ± 0,02
pH pri 20°C
6,5 – 8,5
Viskozita pri 20°C (mm2/s)
≤ 100
Napenenie (ťažká pena)
≤ 15
Napenenie (stredná pena)
> 20
Polčas rozpadu ťažkej peny (s)
≤ 15
Polčas rozpadu strednej peny (s)
≤ 10
Platobne metody