Univerzálny sypký sorbent LITE-DRi® - 10 kg

Univerzálny sypký sorbent LITE-DRi® - 10 kg

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku

Sorpčná drvina LITE-DRi®:

  • rýchlo absorbuje,
  • neprašná, neabrazívna,
  • ľahko spáliteľná,
  • nízka hmotnosť, vysoká sorpčná schopnosť,
  • nízke náklady na likvidáciu – len 5 % popola po spálení.

Sorpčná kapacita: 32 l (olej) - 33 l (voda).
Hmotnosť balenia: 10 kg.

Platobne metody