Základné teleso prístroja PLUTO 300 Comfort

Základné teleso prístroja PLUTO 300 Comfort

Cena

Žiadosť o cenovú ponuku

  • Na objednávku

Prístroj má prenosný zásobník tlakového vzduchu a je úplne nezávislý na okolitej atmosfére. Prístroj je určený pre ochranu dýchacích orgánov osobám vykonávajúcim rôzne činnosti v prostredí s vysokou koncentráciou toxických plynov (organické a anorganické plyny a pary) , častíc (pevné a tekuté častice, baktérie, vírusy, prach, aerosóly) alebo v prostredí s nedostatkom kyslíka (menej ako 19 %). Prístroj možno použiť do prostredia so stupňom nebezpečenstva výbuchu SNV 1, SNV 2, SNV 3.

Základné teleso prístroja PLUTO 300 Comfort typ 3075 sa skladá z týchto dielov:
- chrbtový nosič,
- ramenné a bedrové popruhy - comfort,
- redukčný ventil,
- vysokotlaková hadica s manometrom a výstražnou zvukovou signalizáciou,
- hlavná stredotlaková hadica s pripojovacou rýchlospojkou pre pripojenie hlavnej pľúcnej automatiky,
- záložná stredotlaková hadica s pripojovacou rýchlospojkou pre pripojenie záložnej pľúcnej automatiky.

Zostava neobsahuje masku a tlakovú fľašu!!!

Prevádzkové médium - vzduch
Prevádzkový tlak - 30 MPa
Objem tlak . fľaše - viď . príloha
Ochranná doba - viď . príloha
Hmotnosť prístroja ( bez fľaše ) - 3,25 kg.

K stiahnutiu

Platobne metody